Bergvärmepump Logo

Begrepp – ordlista för bergvärmepumpar

Ackumulatortank
En ackumulatortank hjälper till att lagra varmt vatten, från en annan värmekälla, som värmepump, solfångare eller vedpanna. Den rymmer mycket vatten och du kan fördela upp användningen bättre över tid. En ackumulatortank kan exempelvis användas ihop med en värmepump, för att lagra varmvatten från pumpen.

COP-värde
COP-värdet är ett värde för hur många gånger mer energi (värme) en värmepump producerar, mot den energi (el), som den använder. Vanligen mäts COP-värdet vid 20°C inomhus och 7°C utomhus, annars brukar den aktuella mättemperaturen redovisas. COP-värde kallas också värmefaktor.

EER-värde
EER-värdet visar hur effektiv en luft-luftvärmepump är vid kylning. Det är alltså samma sak, som COP-värde, fast tvärtom. Hur många gånger mer energi får du ut av värmepumpen, mot den energi som går åt till att driva den.

Energi
Ordet kommer från grekiskans ”energeia” som betyder arbete. Men fysiskt sätt innebär energi ”något med potential att medföra rörelse”. Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas. I en värmepump används elenergi, för att hämta värmeenergi från utomhusluften och komprimera denna.

Kilowatt (kW)
En enhet för energi per tidsenhet. 1 kilowatt är 1000 Watt. Enheten skrivs kW.

Kilowattimme (kWh)
Wattimme är den energi som något som har en effekt på en Watt utvecklar under en timme. Enheten kilowattimme är vanlig för att mäta åtgång av elektrisk ström.
En kilowattimme räcker exempelvis till att använda en mikrovågsugn i 40 minuter, en kaffebryggare en timme och 15 minuter eller en glödlampa på 40 Watt i 25 timmar.

Kompressor
En kompressor komprimerar helt enkelt något, eller med enklare ord trycker ihop det. Kompressorn komprimerar köldmediet, som cirkulerar i köldmediekretsen. I och med tryckförändringen stiger temperaturen och varmt köldmedium transporteras in i huset, där värmen avges.
Det finns kompressorer som är varvtalsreglerade (inverterteknik) eller stängs av och på. Det är effektivare med varvtalsreglering.

SCOP-värde
Är COP-värde fast om ser på hela året. Dessutom tittar man på olika klimatzoner, för att få mer rättvisande siffror. Det handlar alltså om hur mycket energi (värme) en värmepump producerar i genomsnitt under ett år, jämfört med vad den gör av med (el). I de tekniska specifikationerna för värmepumpar, som säljs i Sverige, anges SCOP-värdet för norra Europa – den klimatzon Sverige befinner sig i. Europa tog fram SCOP-värdet, eftersom värmepumpstillverkarna var så fokuserade på att få det bästa COP-värdet, trots att det inte sa så mycket om effektivitet när det blir kallt.