Bergvärmepump Logo

Fakta bergvärmepumpar

Bergvärme kommer inte från jordens inre som många tror, utan från solens värmande strålar.Bergvärme är en stabil uppvärmningsform vars effekt är relativt konstant över årstiderna. Det gör kostnaderna förutsägbara. Vinsten blir störst om du förbrukar mycket värme. Hålet som borras är generellt mellan 59 och 201 meter djupt. Uppvärmningsformen anses vara miljövänlig. Ju längre norrut man borr desto djupare måste man ofta borra. Bidrag kan sökas för bergvärme. Tänk på att värmepumpen går på el, så vid strömavbrott kan ditt hus förlora sin uppvärmning. Om du behöver flera hål får de inte vara närmare varandra än 20 meter. Man kan ta ut mellan 10 och 30 Watt per meter borrhål. Kontrollera tillstånd med din kommun i god tid före borrning. Du bör redan ha ett vattenvärmesystem i huset om du ska installera bergvärme.

Enkelt uttryckt fungerar bergvärmepumpar på följande sätt: en vätskeblandning av vatten och frostskyddsvätska skickas ned i det borrade hålet (“energibrunnen”); i marken är temperaturen har solens strålar värmt upp vilket gör att vätskan fångar upp värmen; vätskan åker upp ur hålet och förs in i bergvärmepumpen där den interagerar med pumpen, ett köldmedium (ämne med mycket låg kokpunkt) och en kompressor; inuti pumpen genereras värme när köldmediet förångas. Denna värme förs ut i husets värmedistributionssystem; vätskan i slangen återanvänds och förs ner i marken igen för att fånga upp mer värme.

En bergvärmepump hämtar sin energi från en bergborra. I borran finns en kollektorslang fylld med vätska (ca 70% vatten och ca 30% frysskyddsvätska, vanligtvis etanol). Genom att cirkulera vätskan mellan värmepumpen och borrhålet hämtas energi från hålet. En värmepumps kompressor drivs av elektricitet. Elpriset kommer därför att vara avgörande för din uppvärmningskostnad i framtiden. Då en solvärmepump bara förbrukar mindre elektricitet än en vanlig bergvärmepump så påverkas den mindre av framtida elpriser. Bergvärmepumpar fungerar genom att ett hål borras på tomten i anslutning till huset. I det ungefär 100-200 meter djupa hålet (installationen blir dyrare men pumpen mer effektiv ju djupare hålet är) förs en “kollektorslang” ned. Denna slang är dubbelvikt och fylld med en frostskyddsvätska som fångar upp värmen som finns naturligt i marken (specifikt handlar det om solvärme i vattnet i marken). Idag finns det hundratals bergvärmeinstallatörer (kostnadsfri kontakttjänst för bergvärme via länken) över hela Sverige.


Rekommendationer: Att tänka på – tips och råd

Fakta bergvärmepumpar

  • För att få den mest effektiva dimensioneringen av din värmepump bör du väja en pump med en effekt som ger cirka 60-70% av husets maximala effektbehov. Då ger värmepumpen cirka 90% av energibehovet för uppvärmning och varmvatten per år. De övriga 10% kan tas ifrån en elkassett eller en oljepanna.
  • Vattenburna element och golvärmesystem är förutsättningar för att värmepumpen ska fungera. Har du redan vattenburet system är det viktigt att du kontrollerar att elementen och golvvärmesystemet fungerar för inkoppling.
  • Om du byter en oljepanna mot bergvärmeinstallationen minskar dina utsläpp av växthusgaser.
  • Borrningen kräver tillstånd från kommunen. Se till att du ansökt om nödvändiga tillstånd och att du fått borrningen godkänd innan du påbörjar borrningen. I vissa kommuner finns särskilda regler, exempelvis kan ibland en mellanväxlare krävas samt ibland tas en avgift ut.
  • För att säkerställa att du inte får problem med legionellabakterier behöver temperaturen i varmvattenberedaren vara 60° C och runt 50° C vid tappning.
  • Säkerställ att installatören är certifierad och har en försäkring som ersätter eventuella miljöskador som kan uppstå i samband med borrningen.
  • Köldmediet ska vara godkänt. T.ex. HFC (R 134a och R 407c), ammoniak, butan eller propan.
  • Minsta rekommenderade avstånd mellan energibrunnar är 20 meter. Vid kortare avstånd kan de stjäla energi från varandra. (Kontrollera således om grannarna har borrhål för bergvärme.)