Bergvärmepump Logo

Bergvärmepump: Bästa Bergvärmepumpen

När du skall välja bergvärmepump till ditt hus kan det vara bra att undersöka hur bra olika bergvärmepumpar har klarat sig i tester. Att installera bergvärme i hemmet är en stor investering och då vill du vara säker på att du får det bästa möjliga för pengarna och att investeringen lönar sig i längden. Tester av värmepumpar kan utgöra en mycket god informationskälla, men kan samtidigt vara svåra att tolka. Bergvärmepumpar testas bland annat av Energimyndigheten. Energimyndigheten är en myndighet som på uppdrag av regeringen verkar ”för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning”. De utförde ett stort test av åtta olika modeller i november 2012 och testade även fyra modeller år 2006. Bergvärmepump: passar bäst för

  • Hus med något högre värmebehov
  • Tomt med rimligt avstånd till berg
  • Huset måste ha vattenburet distributionssystem


Bästa Bergvärmepumpen

Bästa Bergvärmepumpen

Testet har utförts i labbmiljö enligt en europeisk standard för kallt klimat, med en årsmedeltemperatur på plus sex grader, vilket motsvarar klimatet i Helsingfors. Energibesparingen och årsvärmefaktorn är teoretiskt beräknade siffror för två hus med olika energibehov, 24 200 kilowattimmar och 34 300 kilowattimmar per år, var av 4 200 kilowattimmar schablonmässigt uppskattas gå till värmning av varmvatten i de båda husen. Testet har utförts både för hus med golvvärme och för hus med element (radiatorer).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Nibe och Viessmann får de bästa resultaten. Viessman vinner kategorin för energibesparing vid golvvärme, även om Nibe inte är långt efter. Nibe är istället bättre än Viessman då värmen sprids via radiatorer. Nibe producerar också mest varmvatten av alla bergvärmepumparna, även om energiförlusterna vid varmvattenberedning är något större än konkurrenternas.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden som håller en jämn temperatur året om. Olika bergarter har dock olika värmeledningsförmåga och kräver därmed olika djupa borrhål för samma värmelast. Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90-200 meter borrade djupa hål ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värmas av grundvattnet i berget. detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Genom att borra ett djupt hål (energibrunn) i berggrunden förs en dubbelvikt kollektorslang fylld med en blandning av vatten och antifrysvätska (köldbärarvätska) ner. Köldbärarvätskan som cirkulerar mellan värmepumpen och energibrunnen utvinner värmen som finns lagrad i berget.

Grundvattnet i energibrunnen fungerar som ett värmeöverförande medium mellan bergväggen och kollektorslangen. Om grundvattennivån är låg måste ett djupare hål borras för samma värmeutbyte. För att kunna täcka husets energibehov är rätt borrdjup viktigt. Energiuttaget från borrhål medför en viss avkylning av berget och närliggande borrhål kan påverka varandra. Därför bör det vara minst 20 meter mellan två borrhål. Det är möjligt att borra med tätare avstånd, men då måste borrhålet göras djupare för att minska påverkan mellan intilliggande borrhål. För en bergvärmepump ligger besparingen av köpt energi mellan 65–75 procent vid konvertering från vattenburen el eller oljepanna. Det finns många olika tillverkare av värmepumpar. Många tillverkar också andra produkter, medan vissa fokuserar enbart på tillverkning av just värmepumpar. Vissa tillverkar också i huvudsak bergvärmepumpar, medan andra har mer fokus på luftvärmepumpar. Det finns en del tillverkare som tillverkar enbart luft-luftvärmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar.

Wikipedia: Bergvärme