Bergvärmepump Logo

Bergvärmepump: pris och kostnad

Att installera bergvärme handlar alltså ofta om att ta höga kostnader i början, för att sedan dra nytta av energibesparingen under en lång tid framöver. Hur lång denna tid är varierar förstås, men man brukar räkna med att en modern värmepump håller i upptill tjugo år, medan borrhålet går att använda i ungefär sextio år. Tiden för att nå “break even”, det vill säga den tidpunkt då dina besparingar och investeringar går på ett ut, sätts ofta till runt 10 år. Men denna siffra varierar förstås kraftigt både beroende på hur stor kostnaden för installationen blev och hur mycket du sparar jämfört med tidigare uppvärmningssystem. En tumregel kan vara att tänka sig för om break even börjar närma sig 20 år. Då finns det förmodligen andra energilösningar som ger större ekonomiska fördelar.

En bergvärmepump idag från något av de större märkena (såsom IVT, Bosch, Thermia med flera) kostar mellan 80 000 och 120 000 kr, för själva pumpen och kringmaterial som behövs för installation och för att den ska fungera och kunna kopplas ihop med husets värmesystem. Sedan tillkommer framför allt kostnaden för att borra hålet som värmen ska utvinnas ur, samt kostnad för att installera pumpen. Exakt vad dessa två punkter kostar varierar mycket, men någonstans mellan 20 000 och 40 000 kr är normalt.

Vad påverkar priset?

Bergvärmepump kostnad

Priset du får offererat påverkas av många saker. Den kanske viktigaste faktorn är djupet på borrhålet: det är stor skillnad i pris på att borra sextio meter och att borra tre gånger så djupt. Även borrningen i jordlagret kostar, så ett sätt att minska kostnaderna kan vara att klarlägga berggrunden själv. En annan faktor som påverkar priset är naturligtvis själva värmepumpen. Det är extremt viktigt att välja en pump med rätt effekt. För låg effekt gör att huset måste värmas upp på andra sätt, exempelvis med elpatron eller pelletskamin. För hög effekt gör istället att pumpen går på halvfart hela tiden vilket gör att besparingen blir mindre än beräknat. Det gör i sin tur att beak even tar längre tid att uppnå. Dessutom kostar en värmepump mycket mera ju högre effekt den har. Läs mer om rätt effektuttag under avsnittet om installation. Vilken modell värmepumpen kan faktiskt också spela en viss roll för totalkostnaden. Stora märken som NIBE och Bosh tar ofta lite mer betalt än de mindre aktörerna, men i gengäld finns det också goda skäl till att de har lyckats bli så stora på marknaden. Vad du väljer är givetvis upp till dig, men vi rekommenderar att du inte stirrar dig blind på priset: kvalitet måste få kosta ibland.


Jämför årsvärmefaktorn (SCOP)

Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år och förkortas SCOP. För en bergvärmepump ligger årsvärmefaktorn mellan tre och nästan upp till fem. Det innebär att för varje kilowattimme el (kWh) el som går till värmepumpen får man ut mellan tre och nästan fem kilowattimmar värme. I sin marknadsföring lyfter tillverkarna ofta fram värmefaktorn (COP) som bara visar effektiviteten under bestämda förhållanden, till exempel en viss temperatur på vattnet till golvvärmen eller radiatorerna, vilket inte ska förväxlas med årsvärmefaktorn.

Ta in minst tre offerter

Välj säljare, borrare och installatör med omsorg. Ta in offert från flera företag, förslagsvis tre. Av offerterna ska det framgå vad som ingår i priset och vad som eventuellt kan tillkomma för att du ska få en funktionsklar anläggning. Igångkörning och injustering av hela värmeanläggningen ska ingå i offerten. Offerten ska också innehålla en besparingskalkyl samt villkor för leverans, drift, service och betalning. Garantivillkoren ska också framgå tydligt.